Poznaj historię Mikołowa

Legenda o powstaniu Mikołowa:

„Niegdyś dawno temu gnali handlarze (a mieli być to handlarze Wołosi) wiele bydła przez tutejsze okolice i na miejscu, gdzie potem miasto pobudowano, przystanęli z bydłem, aby odpocząć i przenocować; atoli w nocy nagle zachorowało wszystko bydło; handlarze ślubowali tedy zbudować kaplicę na cześć św. Mikołaja, jeżeli bydło za przyczyną tego Świętego wyzdrowieje; i oto bydło wnet wyzdrowiało, a handlarze niezadługo potem ślubowaną kaplicę ku czci św. Mikołaja zbudowali. Przy tej kaplicy zaczęli się później osiedlać różni ludzie i tak powstała osada i miasto, które od kaplicy św. Mikołaja przybrało nazwę Mikołów”.

Nie do końca wiadomo, jak wyglądał Mikołaj, od którego pochodzi nazwa miasta. Jest to trudne do ustalenia, ponieważ nie ma oficjalnych informacji, czy Mikołów zawdzięcza swą nazwę Świętemu Mikołajowi, czy raczej kasztelanowi, dawnemu władcy tych terenów. Pierwsza wzmianka o Mikołowie pochodzi z 1222 roku, jednak wiadomo, że miasto powstało znacznie wcześniej i istniało już w X wieku  właśnie na wzgórzu św. Jana, gdzie rozpoczynaliśmy nasza grę.

Po spacerze zapraszamy do mikołowskiego muzeum – tam dowiesz się więcej o historii Mikołowa. Do zobaczenia!

Henryk Waniek Historia Mikołaja rycerza i jego świętego patrona

Poznaj historię Mikołowa

Legenda o powstaniu Mikołowa:

„Niegdyś dawno temu gnali handlarze (a mieli być to handlarze Wołosi) wiele bydła przez tutejsze okolice i na miejscu, gdzie potem miasto pobudowano, przystanęli z bydłem, aby odpocząć i przenocować; atoli w nocy nagle zachorowało wszystko bydło; handlarze ślubowali tedy zbudować kaplicę na cześć św. Mikołaja, jeżeli bydło za przyczyną tego Świętego wyzdrowieje; i oto bydło wnet wyzdrowiało, a handlarze niezadługo potem ślubowaną kaplicę ku czci św. Mikołaja zbudowali. Przy tej kaplicy zaczęli się później osiedlać różni ludzie i tak powstała osada i miasto, które od kaplicy św. Mikołaja przybrało nazwę Mikołów”.

Nie do końca wiadomo, jak wyglądał Mikołaj, od którego pochodzi nazwa miasta. Jest to trudne do ustalenia, ponieważ nie ma oficjalnych informacji, czy Mikołów zawdzięcza swą nazwę Świętemu Mikołajowi, czy raczej kasztelanowi, dawnemu władcy tych terenów. Pierwsza wzmianka o Mikołowie pochodzi z 1222 roku, jednak wiadomo, że miasto powstało znacznie wcześniej i istniało już w X wieku  właśnie na wzgórzu św. Jana, gdzie rozpoczynaliśmy nasza grę.

Po spacerze zapraszamy do mikołowskiego muzeum – tam dowiesz się więcej o historii Mikołowa. Do zobaczenia!

Henryk Waniek Historia Mikołaja rycerza i jego świętego patrona